Main menu

Iedere student werkt aan zijn ontwikkeling onder begeleiding van een coach. De coach is een professional werkzaam aan een universiteit of in het bedrijfsleven die zijn kennis en ervaring ten dienste stelt van de ontwikkeling van de student.

Binnen Leiders van nu is ruimte voor keuzes naar persoonlijke interesses. In aanvulling op een vast basisdeel kies je in overleg met een coach tussen meerdere competentiegebieden. De zes pijlers waarop het programma rust zijn:

De activiteiten en cursussen zijn gericht op de verkrijging van de bijbehorende competenties. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten aan de universiteit en beroepsmensen.

A. Basisonderdelen:

  • Inleiding academisch denken. 6 sessies
  • Culturele samenzijns (boekbespreking, muziek, presentatie, enz. Iedere dinsdag 19.00-19.30 uur
  • Introductieweekend, oktober.
  • Themaweekend in Zonnewende. januari.
  • Lezingencyclus in het najaar.

B. Persoonlijk profiel:

1. Welsprekendheid
2. Leiderschap, persoonlijke ontwikkeling & ethiek
3. Natuurwetenschap
4. Filosofie
5. Cultuur
6. Sport, ontspanning en reizen